Nawigacja

Zmniejsz rozmiar czcionki Zwiększ rozmiar czcionki Wersja dla osób słabowidzących
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.
Kliknij, aby zamknąć powiadomienie z informacją o wykorzystywaniu cookie
obrazek ozdobny Logo BIP obrazek ozdobny
Urząd Gminy Porąbka

Wyszukiwarka

Menu główne

Dane podmiotu
znacznik ozdobny Informacje ogólne
znacznik ozdobny Strategia
znacznik ozdobny Statut
znacznik ozdobny Regulamin organizacji urzędu
znacznik ozdobny Władze Gminy
znacznik ozdobny Rada
znacznik ozdobny Nagrania Wideo Sesji Rady Gminy Porąbka
znacznik ozdobny Komisje
znacznik ozdobny Wydziały i referaty
znacznik ozdobny Sposoby ustalania prawa
znacznik ozdobny Sposoby załatwienia spraw
znacznik ozdobny Rejestry i archiwa
znacznik ozdobny Majątek
znacznik ozdobny Inne
Spis podmiotów
znacznik ozdobny Jednostki organizacyjne
Menu przedmiotowe
znacznik ozdobny Ochrona Danych Osobowych w Urzędzie Gminy Porąbka
znacznik ozdobny Rejestr Umów
znacznik ozdobny Referendum
znacznik ozdobny Wybory
znacznik ozdobny Cmentarze Komunalne na ternie Gminy Porąbka
znacznik ozdobny Ewidencja szkół i placówek niepublicznych
znacznik ozdobny Sprawozdania
znacznik ozdobny Ogłoszenia
znacznik ozdobny Gospodarka Odpadami
znacznik ozdobny Uchwały
znacznik ozdobny Interpelacje i Zapytania Radnych
znacznik ozdobny Akty Prawa Miejscowego
znacznik ozdobny Apele,Stanowiska Rady Gminy
znacznik ozdobny Protokoły
znacznik ozdobny Zamówienia publiczne
znacznik ozdobny Postępowanie do 14 000 euro
znacznik ozdobny Postępowanie do 30 000 euro
znacznik ozdobny Współpraca z organizacjami pozarządowymi
znacznik ozdobny Profilaktyka i Przeciwdziałanie uzależnieniom
znacznik ozdobny Rekrutacja
znacznik ozdobny Ząrzadzenia
Inne
znacznik ozdobny Redakcja biuletynu
znacznik ozdobny Instrukcja obsługi
znacznik ozdobny Informacje nieopublikowane
znacznik ozdobny Objaśnienia skrótów
znacznik ozdobny Rejestr zmian
 

Treść strony

Uchwały RG 2003 Kliknij, aby wydrukować bieżącą stronę
2003-11-27 Symbol:  XII/66/03
Uchwała w sprawie ustalenia podatku od posiadania psów na 2004 rok.
2003-11-27 Symbol:  XII/65/03
Uchwała w sprawie podatku od środków transportowych na rok 2004.
2003-11-27 Symbol:  XII/64/03
Podatek od nieruchomości, od budynków, budowli i gruntów na rok 2004 dla podmiotów
koreślonych w art.2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz zwolnień niektórych
nieruchomości od tego podatku.
2003-10-27 Symbol:  XI/63/03
Uchwała w sprawie wprowadzenia zmiany do Uchwały Nr XII/95/95
Rady Gminy w Porąbce z dnia 7 listopada 19995r. w sprawie
nadania nazw ulicom w sołectwie Kobiernice
2003-10-27 Symbol:  XI/61/03
Uchwała w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania
ścieków obowiazującego na terenie Gminy Porąbka.
2003-10-27 Symbol:  XI/60/03
Uchwała w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego
w Żywcu na kadencję 2004 - 2007.
2003-10-07 Symbol:  X/59/03
Uchwała w sprawie wykorzystania nazwy miejscowości
"CZANIEC" do rejestracji znaku towarowego.
2003-10-07 Symbol:  X/58/03
Uchwała w sprawie wprowadzenia zmainy do Uchwały XXV/204/00
Rady Gminy w Porąbce z dnia 7 grudnia 2000 roku w sprawie ustalenia
regulaminu targowiska w gminie Porąbka.
2003-10-07 Symbol:  X/55/03
Uchwała w sprawie dokonania zmian w Planie Gospodarczym
Gminy Porąbka na 2003 rok.
2003-10-06 Symbol:  X/57/03
Uchwała w sprawie dokonania zmian w planie przychodów i wydatków
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2003 r.
2003-10-06 Symbol:  X/56/03
Uchwała w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na 2003 r.
/Uchwała Nr III/23/02 Rady Gminy w Porąbce z dnia 30.12.2002r./
2003-08-28 Symbol:  IX/54/03
Uchwała w sprawie wykorzystania nazwy miejscowości "Czaniec"
do rejstracji znaku towarowego.
2003-08-28 Symbol:  IX/53/03
Uchwała w sprawie powołania Zespołu do opiniowania kandydatów
na ławników do Sądu Rejonowego w Żywcu na kadencję 2004 - 2007.
2003-08-28 Symbol:  IX/52/03
Uchwała w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu budżetu
gminy Porąbka za I półrocze 2003 r.
2003-07-04 Symbol:  II/23/02
Uchwała Budżetowa Gminy Porąbka na 2003r.

Strony Przejdź do strony nr 1 2 Przejdź do strony nr 3 Przejdź do strony nr 4
Licznik odwiedzin: 10190586 Strona Urzędu Oficjalna strona o BIP

Wróć na początek strony