Nawigacja

Zmniejsz rozmiar czcionki Zwiększ rozmiar czcionki Wersja dla osób słabowidzących
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.
Kliknij, aby zamknąć powiadomienie z informacją o wykorzystywaniu cookie
obrazek ozdobny Logo BIP obrazek ozdobny
Urząd Gminy Porąbka

Wyszukiwarka

Menu główne

Dane podmiotu
znacznik ozdobny Informacje ogólne
znacznik ozdobny Strategia
znacznik ozdobny Statut
znacznik ozdobny Regulamin organizacji urzędu
znacznik ozdobny Władze Gminy
znacznik ozdobny Rada
znacznik ozdobny Nagrania Wideo Sesji Rady Gminy Porąbka
znacznik ozdobny Komisje
znacznik ozdobny Wydziały i referaty
znacznik ozdobny Sposoby ustalania prawa
znacznik ozdobny Sposoby załatwienia spraw
znacznik ozdobny Rejestry i archiwa
znacznik ozdobny Majątek
znacznik ozdobny Inne
Spis podmiotów
znacznik ozdobny Jednostki organizacyjne
Menu przedmiotowe
znacznik ozdobny Ochrona Danych Osobowych w Urzędzie Gminy Porąbka
znacznik ozdobny Rejestr Umów
znacznik ozdobny Referendum
znacznik ozdobny Wybory
znacznik ozdobny Cmentarze Komunalne na ternie Gminy Porąbka
znacznik ozdobny Ewidencja szkół i placówek niepublicznych
znacznik ozdobny Sprawozdania
znacznik ozdobny Ogłoszenia
znacznik ozdobny Gospodarka Odpadami
znacznik ozdobny Uchwały
znacznik ozdobny Interpelacje i Zapytania Radnych
znacznik ozdobny Akty Prawa Miejscowego
znacznik ozdobny Apele,Stanowiska Rady Gminy
znacznik ozdobny Protokoły
znacznik ozdobny Zamówienia publiczne
znacznik ozdobny Postępowanie do 14 000 euro
znacznik ozdobny Postępowanie do 30 000 euro
znacznik ozdobny Współpraca z organizacjami pozarządowymi
znacznik ozdobny Profilaktyka i Przeciwdziałanie uzależnieniom
znacznik ozdobny Rekrutacja
znacznik ozdobny Ząrzadzenia
Inne
znacznik ozdobny Redakcja biuletynu
znacznik ozdobny Instrukcja obsługi
znacznik ozdobny Informacje nieopublikowane
znacznik ozdobny Objaśnienia skrótów
znacznik ozdobny Rejestr zmian
 

Treść strony

Uchwały RG 2006 Kliknij, aby wydrukować bieżącą stronę
2006-12-28 Symbol:  u_III_24_06
Uchwała w sprawie upoważnienia Przewodniczącego Rady Gminy do wykonywania
czynności z zakresu prawa pracy w stosunku do Wójta Gminy.
2006-12-28 Symbol:  u_III_23_06
Uchwała w sprawie dokonania zmiany w Uchwale Nr XLI/282/06 Rady Gminy Porąbka w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy Porąbka przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych.
2006-12-28 Symbol:  u_III_22_06
Uchwała w sprawie  uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych dla Gminy Porąbka na 2007 rok.
2006-12-28 Symbol:  u_III_21_06
Uchwała w sprawie: zatwierdzenia zestawienia przychodów i wydatków Gminnego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2007 r.
2006-12-28 Symbol:  u_III_20_06
Uchwała w sprawie: UCHWALENIA BUDŻETU GMINY PORĄBKA NA 2007 ROK .
2006-12-28 Symbol:  u_III_19_06
Uchwała w sprawie uchwalenia Planu Gospodarczego
Gminy Porąbka na 2007 rok.
2006-12-28 Symbol:  u_III_18_06
Uchwała w sprawie: uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Porąbka.
2006-12-28 Symbol:  u_III_17_06
Uchwała w sprawie: dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na 2006 r.
( Uchwała Nr XXXV/244/05 Rady Gminy Porąbka z dnia 29.12. 2005r.)
2006-12-06 Symbol:  u_II_16_06
Uchwała w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Porąbka
Pana Czesława Bułka.
2006-12-06 Symbol:  u_II_15_06
Uchwała w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Porąbka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2007.
2006-12-06 Symbol:  u_II_14_06
Uchwała w sprawie wysokości dziennych stawek opłaty targowej,
zasad jej ustalania i poboru w 2007 r.
2006-12-06 Symbol:  u_II_13_06
Uchwała w sprawie ustalenia stawki podatku od posiadania psów na 2007 rok.
2006-12-06 Symbol:  u_II_12_06
Uchwała w sprawie podatku od środków transportowych na rok 2007.
2006-12-06 Symbol:  u_II_11_06
Uchwała w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości, od budynków, budowli
i gruntów na rok 2007 dla podmiotów określonych w art. 2 ustawy o podatkach
i opłatach lokalnych oraz zwolnień niektórych nieruchomości od tego podatku.
2006-11-24 Symbol:  u_I_9_06
Uchwała w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej.

Strony 1 Przejdź do strony nr 2 Przejdź do strony nr 3 Przejdź do strony nr 4 Przejdź do strony nr 5
Licznik odwiedzin: 10410416 Strona Urzędu Oficjalna strona o BIP

Wróć na początek strony