Nawigacja

Zmniejsz rozmiar czcionki Zwiększ rozmiar czcionki Wersja dla osób słabowidzących
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.
Kliknij, aby zamknąć powiadomienie z informacją o wykorzystywaniu cookie
obrazek ozdobny Logo BIP obrazek ozdobny
Urząd Gminy Porąbka

Wyszukiwarka

Menu główne

Dane podmiotu
znacznik ozdobny Informacje ogólne
znacznik ozdobny Strategia
znacznik ozdobny Statut
znacznik ozdobny Regulamin organizacji urzędu
znacznik ozdobny Władze Gminy
znacznik ozdobny Rada
znacznik ozdobny Komisje
znacznik ozdobny Wydziały i referaty
znacznik ozdobny Sposoby ustalania prawa
znacznik ozdobny Sposoby załatwienia spraw
znacznik ozdobny Rejestry i archiwa
znacznik ozdobny Majątek
znacznik ozdobny Inne
Spis podmiotów
znacznik ozdobny Jednostki organizacyjne
Menu przedmiotowe
znacznik ozdobny Ochrona Danych Osobowych w Urzędzie Gminy Porąbka
znacznik ozdobny Rejestr Umów
znacznik ozdobny Referendum
znacznik ozdobny Wybory
znacznik ozdobny Cmentarze Komunalne na ternie Gminy Porąbka
znacznik ozdobny Ewidencja szkół i placówek niepublicznych
znacznik ozdobny Sprawozdania
znacznik ozdobny Ogłoszenia
znacznik ozdobny Gospodarka Odpadami
znacznik ozdobny Uchwały
znacznik ozdobny Akty Prawa Miejscowego
znacznik ozdobny Apele,Stanowiska Rady Gminy
znacznik ozdobny Protokoły
znacznik ozdobny Zamówienia publiczne
znacznik ozdobny Postępowanie do 14 000 euro
znacznik ozdobny Postępowanie do 30 000 euro
znacznik ozdobny Współpraca z organizacjami pozarządowymi
znacznik ozdobny Profilaktyka i Przeciwdziałanie uzależnieniom
znacznik ozdobny Rekrutacja
znacznik ozdobny Ząrzadzenia
Inne
znacznik ozdobny Redakcja biuletynu
znacznik ozdobny Instrukcja obsługi
znacznik ozdobny Informacje nieopublikowane
znacznik ozdobny Objaśnienia skrótów
znacznik ozdobny Rejestr zmian
 

Treść strony

Współpraca z organizacjami pozarządowymi Kliknij, aby wydrukować bieżącą stronę
2012-04-02 Symbol:  OPZ021
Ogłoszenie o konsultacjach społecznych projektu uchwały w sprawie ustalenia zasad wynagrodzenia dziennego opiekuna, wysokości opłaty za pobyt i wyżywienie dziecka u dziennego opiekuna oraz warunków zwolnienia od ponoszenia tych opłat.
2012-11-05 Symbol:  OPZ022
Program współpracy Gminy Porąbka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2013 rok.
2012-12-07 Symbol:  OPZ023
Ogłoszenie o konsultacjach z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego
(t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536) dotyczących projektu uchwały Rady Gminy Porąbka w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Porąbka.
2013-02-01 Symbol:  OPZ024
Ogłoszenia o konsultacjach projektu Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomnosci zwierząt na terenie Gminy porąbka na 2013r.
2013-02-01 Symbol:  OPZ025
Ogłoszenie o konkursie ofert o Dotację na realizację zadań publicznych w 2013r. z zakresu kultury fizycznej i sportu.
2013-02-01 Symbol:  OPZ026
Ogłoszenie konkursu ofert o Dotację na realizację zadań publicznych w 2013r. z zakresu promocji zdrowia.
2013-02-05 Symbol:  OPZ027
Wójt Gminy Porąbka zaprasza osoby reprezentujące organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do udziału w pracach komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert o dotacje na realizację zadań publicznych organizowanych w 2013r.
2013-05-29 Symbol:  OPZ028
Ogłoszenie o konsultacjach społecznych projektu uchwały dotyczącej dotyczącej określenia zasad nabywania,
zbywania i obciążania nieruchomości oraz wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata.
2013-06-04 Symbol:  OPZ029
Ogłoszenie o konsultacjach projektu „Uchwały Rady Gminy Porąbka zmieniającej uchwałę Nr XXI/207/2012 Rady Gminy Porąbka z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi” oraz projektu „Uchwały Rady Gminy Porąbka zmieniającej uchwałę Nr XXI/208/2012 Rady Gminy Porąbka z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości”.
2013-06-12 Symbol:  OPZ030
Wójt Gminy Porąbka ogłasza konkurs ofert o dotację na realizację zadań publicznych w 2013r.

Strony Przejdź do strony nr 1 Przejdź do strony nr 2 Przejdź do strony nr 3 4 Przejdź do strony nr 5 Przejdź do strony nr 6 Przejdź następnych stron »
Licznik odwiedzin: 9426748 Strona Urzędu Oficjalna strona o BIP

Wróć na początek strony