Nawigacja

Zmniejsz rozmiar czcionki Zwiększ rozmiar czcionki Wersja dla osób słabowidzących
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.
Kliknij, aby zamknąć powiadomienie z informacją o wykorzystywaniu cookie
obrazek ozdobny Logo BIP obrazek ozdobny
Urząd Gminy Porąbka

Wyszukiwarka

Menu główne

Dane podmiotu
znacznik ozdobny Informacje ogólne
znacznik ozdobny Strategia
znacznik ozdobny Statut
znacznik ozdobny Regulamin organizacji urzędu
znacznik ozdobny Władze Gminy
znacznik ozdobny Rada
znacznik ozdobny Nagrania Wideo Sesji Rady Gminy Porąbka
znacznik ozdobny Komisje
znacznik ozdobny Wydziały i referaty
znacznik ozdobny Sposoby ustalania prawa
znacznik ozdobny Sposoby załatwienia spraw
znacznik ozdobny Rejestry i archiwa
znacznik ozdobny Majątek
znacznik ozdobny Inne
Spis podmiotów
znacznik ozdobny Jednostki organizacyjne
Menu przedmiotowe
znacznik ozdobny Ochrona Danych Osobowych w Urzędzie Gminy Porąbka
znacznik ozdobny Rejestr Umów
znacznik ozdobny Referendum
znacznik ozdobny Wybory
znacznik ozdobny Cmentarze Komunalne na ternie Gminy Porąbka
znacznik ozdobny Ewidencja szkół i placówek niepublicznych
znacznik ozdobny Sprawozdania
znacznik ozdobny Ogłoszenia
znacznik ozdobny Gospodarka Odpadami
znacznik ozdobny Uchwały
znacznik ozdobny Interpelacje i Zapytania Radnych
znacznik ozdobny Akty Prawa Miejscowego
znacznik ozdobny Apele,Stanowiska Rady Gminy
znacznik ozdobny Protokoły
znacznik ozdobny Zamówienia publiczne
znacznik ozdobny Postępowanie do 14 000 euro
znacznik ozdobny Postępowanie do 30 000 euro
znacznik ozdobny Współpraca z organizacjami pozarządowymi
znacznik ozdobny Profilaktyka i Przeciwdziałanie uzależnieniom
znacznik ozdobny Rekrutacja
znacznik ozdobny Ząrzadzenia
Inne
znacznik ozdobny Redakcja biuletynu
znacznik ozdobny Instrukcja obsługi
znacznik ozdobny Informacje nieopublikowane
znacznik ozdobny Objaśnienia skrótów
znacznik ozdobny Rejestr zmian
 

Treść strony

Rejestry i archiwa Kliknij, aby wydrukować bieżącą stronę
Nazwa
Referat Inwestycji i Gospodarki Komunalnej

Opis
Rejestry i archiwa

Miejsce
Urząd Gminy Porąbka
ul. Krakowska 3
43-353 Porąbka
Informacja
33/ 827-28-10
Ewidencja dróg gminnych i dróg wewnętrznych
Status rejestru: rejestr jawny
Sposób prowadzenia: prowadzony ręcznie
Sposoby udostępniania: na pisemny wniosek
Ewidencja obiektów mostowych
Status rejestru: rejestr jawny
Sposób prowadzenia: prowadzony ręcznie
Sposoby udostępniania: na pisemny wniosek
Rejestr wniosków dotyczących uzgodnienia przez zarządcę drogi lokalizacji lub przebudowy zjazdu z drogi
Status rejestru: rejestr niejawny, zawierający dane osobowe prawnie chronione
Sposób prowadzenia: prowadzony ręcznie
Sposoby udostępniania: na pisemny wniosek, po uzasadnieniu i wskazaniu interesu prawnego
Rejestr wniosków dotyczących uzgodnienia przez zarządcę drogi lokalizacji w pasie drogowym obiektów budowlanych lub urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego (np. sieci i przyłącza)
Status rejestru: rejestr niejawny, zawierający dane osobowe prawnie chronione
Sposób prowadzenia: prowadzony ręcznie
Sposoby udostępniania: na pisemny wniosek, po uzasadnieniu i wskazaniu interesu prawnego
Rejestr wniosków dotyczących uzgodnienia przez zarządcę drogi lokalizacji lub przebudowy ogrodzenia od strony drogi
Status rejestru: rejestr niejawny, zawierający dane osobowe prawnie chronione
Sposób prowadzenia: prowadzony ręcznie
Sposoby udostępniania: na pisemny wniosek, po uzasadnieniu i wskazaniu interesu prawnego
Rejestr wniosków w sprawie zajęcia pasa drogowego
Status rejestru: rejestr niejawny, zawierający dane osobowe prawnie chronione
Sposób prowadzenia: prowadzony ręcznie
Sposoby udostępniania: na pisemny wniosek, po uzasadnieniu i wskazaniu interesu prawnego
Rejestr wniosków dotyczących stanu prawnego dróg
Status rejestru: rejestr niejawny, zawierający dane osobowe prawnie chronione
Sposób prowadzenia: prowadzony ręcznie
Sposoby udostępniania: na pisemny wniosek, po uzasadnieniu i wskazaniu interesu prawnego
Rejestr wniosków dotyczących szczególnego korzystania z dróg
Status rejestru: rejestr niejawny, zawierający dane osobowe prawnie chronione
Sposób prowadzenia: prowadzony ręcznie
Sposoby udostępniania: na pisemny wniosek, po uzasadnieniu i wskazaniu interesu prawnego
Rejestr wniosków dotyczących wydawania opinii na przejazd drogami gminnymi pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej większej  niż przewidziana dla danej drogi
Status rejestru: rejestr niejawny, zawierający dane osobowe prawnie chronione
Sposób prowadzenia: prowadzony ręcznie
Sposoby udostępniania: na pisemny wniosek, po uzasadnieniu i wskazaniu interesu prawnego
Rejestr wniosków dotyczących wydania opinii w sprawie zatwierdzenia projektu tymczasowej lub stałej organizacji ruchu na drogach gminnych
Status rejestru: rejestr niejawny, zawierający dane osobowe prawnie chronione
Sposób prowadzenia: prowadzony ręcznie
Sposoby udostępniania: na pisemny wniosek, po uzasadnieniu i wskazaniu interesu prawnego
Rejestr wniosków i pism dotyczących dróg administrowanych przez Urząd Gminy Porąbka (bieżące utrzymanie dróg)
Status rejestru: rejestr niejawny, zawierający dane osobowe prawnie chronione
Sposób prowadzenia: prowadzony ręcznie
Sposoby udostępniania: na pisemny wniosek, po uzasadnieniu i wskazaniu interesu prawnego
Rejestr wniosków dotyczących spraw związanych z planowaniem i organizowaniem transportu publicznego oraz nadzorem nad jego realizacją
Status rejestru: rejestr niejawny, zawierający dane osobowe prawnie chronione
Sposób prowadzenia: prowadzony ręcznie
Sposoby udostępniania: na pisemny wniosek, po uzasadnieniu i wskazaniu interesu prawnego
Rejestr decyzji zatwierdzających podział nieruchomości
Status rejestru: rejestr niejawny, zawierający dane osobowe prawnie chronione
Sposób prowadzenia: prowadzony ręcznie
Sposoby udostępniania: na pisemny wniosek, po uzasadnieniu i wskazaniu interesu prawnego
Rejestr umów dochodowych tj. umów dzierżawy i umów najmu lokali użytkowych
Status rejestru: rejestr niejawny, zawierający dane osobowe prawnie chronione
Sposób prowadzenia: prowadzony ręcznie
Sposoby udostępniania: na pisemny wniosek, po uzasadnieniu i wskazaniu interesu prawnego
Rejestr umów użyczenia
Status rejestru: rejestr niejawny, zawierający dane osobowe prawnie chronione
Sposób prowadzenia: prowadzony ręcznie
Sposoby udostępniania: na pisemny wniosek, po uzasadnieniu i wskazaniu interesu prawnego
Rejestr opłat z tytułu wieczystego użytkowania gruntu
Status rejestru: rejestr niejawny, zawierający dane osobowe prawnie chronione
Sposób prowadzenia: prowadzony ręcznie
Sposoby udostępniania: na pisemny wniosek, po uzasadnieniu i wskazaniu interesu prawnego
Rejestr decyzji ustanawiających trwały zarząd na nieruchomości
Status rejestru: rejestr jawny
Sposób prowadzenia: prowadzony ręcznie
Sposoby udostępniania: na pisemny wniosek
Rejestr decyzji ustalających jednorazową opłatę z tytułu wzrostu wartości nieruchomości
Status rejestru: rejestr niejawny, zawierający dane osobowe prawnie chronione
Sposób prowadzenia: prowadzony ręcznie
Sposoby udostępniania: na pisemny wniosek, po uzasadnieniu i wskazaniu interesu prawnego
Rejestr wniosków dotyczących zmiany planu zagospodarowania przestrzennego
Status rejestru: rejestr niejawny, zawierający dane osobowe prawnie chronione
Sposób prowadzenia: prowadzony ręcznie
Sposoby udostępniania: na pisemny wniosek, po uzasadnieniu i wskazaniu interesu prawnego
Rejestr wniosków o nadanie numeru porządkowego
Status rejestru: rejestr niejawny, zawierający dane osobowe prawnie chronione
Sposób prowadzenia: prowadzony ręcznie
Sposoby udostępniania: na pisemny wniosek, po uzasadnieniu i wskazaniu interesu prawnego
Rejestr wydanych warunków przyłączenia do sieci kanalizacyjnej i uzgodnień projektów w zakresie sieci kanalizacyjnej
Status rejestru: rejestr niejawny, zawierający dane osobowe prawnie chronione
Sposób prowadzenia: prowadzony ręcznie
Sposoby udostępniania: na pisemny wniosek, po uzasadnieniu i wskazaniu interesu prawnego
Rejestr umów na odprowadzenie ścieków
Status rejestru: rejestr niejawny, zawierający dane osobowe prawnie chronione
Sposób prowadzenia: prowadzony ręcznie i elektronicznie
Sposoby udostępniania: na pisemny wniosek, po uzasadnieniu i wskazaniu interesu prawnego
Ewidencja mienia komunalnego
Status rejestru: rejestr jawny
Sposób prowadzenia: prowadzony elektronicznie
Sposoby udostępniania: na pisemny wniosek
Szczegóły publikacji...
    Data ost. zmiany: 20 czerwca 2017
    Wszystkie zmiany
Licznik odwiedzin: 10410298 Strona Urzędu Oficjalna strona o BIP

Wróć na początek strony