Nawigacja

Zmniejsz rozmiar czcionki Zwiększ rozmiar czcionki Wersja dla osób słabowidzących
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.
Kliknij, aby zamknąć powiadomienie z informacją o wykorzystywaniu cookie
obrazek ozdobny Logo BIP obrazek ozdobny
Urząd Gminy Porąbka

Wyszukiwarka

Menu główne

Dane podmiotu
znacznik ozdobny Informacje ogólne
znacznik ozdobny Strategia
znacznik ozdobny Statut
znacznik ozdobny Regulamin organizacji urzędu
znacznik ozdobny Władze Gminy
znacznik ozdobny Rada
znacznik ozdobny Nagrania Wideo Sesji Rady Gminy Porąbka
znacznik ozdobny Komisje
znacznik ozdobny Wydziały i referaty
znacznik ozdobny Sposoby ustalania prawa
znacznik ozdobny Sposoby załatwienia spraw
znacznik ozdobny Rejestry i archiwa
znacznik ozdobny Majątek
znacznik ozdobny Inne
Spis podmiotów
znacznik ozdobny Jednostki organizacyjne
Menu przedmiotowe
znacznik ozdobny Ochrona Danych Osobowych w Urzędzie Gminy Porąbka
znacznik ozdobny Rejestr Umów
znacznik ozdobny Referendum
znacznik ozdobny Wybory
znacznik ozdobny Cmentarze Komunalne na ternie Gminy Porąbka
znacznik ozdobny Ewidencja szkół i placówek niepublicznych
znacznik ozdobny Sprawozdania
znacznik ozdobny Ogłoszenia
znacznik ozdobny Gospodarka Odpadami
znacznik ozdobny Uchwały
znacznik ozdobny Akty Prawa Miejscowego
znacznik ozdobny Apele,Stanowiska Rady Gminy
znacznik ozdobny Protokoły
znacznik ozdobny Zamówienia publiczne
znacznik ozdobny Postępowanie do 14 000 euro
znacznik ozdobny Postępowanie do 30 000 euro
znacznik ozdobny Współpraca z organizacjami pozarządowymi
znacznik ozdobny Profilaktyka i Przeciwdziałanie uzależnieniom
znacznik ozdobny Rekrutacja
znacznik ozdobny Ząrzadzenia
Inne
znacznik ozdobny Redakcja biuletynu
znacznik ozdobny Instrukcja obsługi
znacznik ozdobny Informacje nieopublikowane
znacznik ozdobny Objaśnienia skrótów
znacznik ozdobny Rejestr zmian
 

Treść strony

Ząrzadzenia Kliknij, aby wydrukować bieżącą stronę
2018-01-09 Symbol:  WG_11_2018
Zarządzenie Nr 11/2018 Wójta Gminy Porąbka z dnia 09 stycznia 2018 roku w sprawie zatwierdzenia preliminarza wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok.
2018-01-08 Symbol:  WG_09_2018
Zarządzenie Nr 09/2018 Wójta Gminy Porąbka z dnia 08 stycznia 2018 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu powoływania i zasad działania komisji konkursowych do opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych w 2018 roku.
2018-01-05 Symbol:  WG_08_2018
Zarządzenie Nr 08/2018 Wójta Gminy Porąbka z dnia 05 stycznia 2018 roku w sprawie przystąpienia do przeprowadzenia konkursu ofert o dotacje na realizację zadań publicznych w 2018 roku w zakresie Ochrony i Promocji Zdrowia
2018-01-05 Symbol:  WG_07_2018
Zarządzenie Nr 07/2018 Wójta Gminy Porąbka z dnia 05 stycznia 2018 roku w sprawie przystąpienia do przeprowadzenia konkursu ofert o dotacje na realizację zadań publicznych w 2018 roku.
2018-01-04 Symbol:  WG_02_2018
Zarządzenie Nr 02/2018 Wójta Gminy Porąbka z dnia 04 stycznia 2018 roku w sprawie nieodpłatnego przejęcia na mienie gminy działek stanowiących część ulicy Zarzecze w Czańcu.
2017-09-04 Symbol:  WG_140_2017
Zarządzenie Nr 140/2017 Wójta Gminy Porąbka z dnia 04 września 2017 roku w sprawie powołania Komisji rekrutacyjnej w celu wyłonienia kandydatów na stanowisko
Podinspektora ds. księgowości budżetowej w Urzędzie Gminy
2017-09-04 Symbol:  WG_139_2017
Zarządzenie Nr 139/2017 Wójta Gminy Porąbka z dnia 04 września 2017 roku w sprawie upowaznienia kierowników jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym 2017 i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczaja poza rok budżetowy.
2017-09-01 Symbol:  WG_138_2017
Zarządzenie Nr 138/2017 Wójta Gminy Porąbka z dnia 01 września 2017 roku w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej i planach finansowych Urzędu Gminy Porąbka oraz jednostek budżetowych gminy.
2017-09-01 Symbol:  WG_137_2017
Zarządzenie Nr 137/2017 Wójta Gminy Porąbka z dnia 01 września 2017 roku w sprawie zmiany zarządzenia w przedmiocie scentralizowanych zasad rozliczeń podatku VAT w Gminie Porąbka i jej jednostkach budżetowych.
2017-08-31 Symbol:  WG_136_2017
Zarządzenie Nr 136/2017 Wójta Gminy Porąbka z dnia 31 sierpnia 2017 roku w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej i planach finansowych Urzędu Gminy Porąbka oraz jednostek budżetowych gminy.

Strony Przejdź do poprzednich stron « 7 Przejdź do strony nr 8 Przejdź do strony nr 9 Przejdź do strony nr 10 Przejdź do strony nr 11 Przejdź do strony nr 12 Przejdź następnych stron »
Licznik odwiedzin: 9610060 Strona Urzędu Oficjalna strona o BIP

Wróć na początek strony