Nawigacja

Zmniejsz rozmiar czcionki Zwiększ rozmiar czcionki Wersja dla osób słabowidzących
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.
Kliknij, aby zamknąć powiadomienie z informacją o wykorzystywaniu cookie
obrazek ozdobny Logo BIP obrazek ozdobny
Urząd Gminy Porąbka

Wyszukiwarka

Menu główne

Dane podmiotu
znacznik ozdobny Informacje ogólne
znacznik ozdobny Strategia
znacznik ozdobny Statut
znacznik ozdobny Regulamin organizacji urzędu
znacznik ozdobny Władze Gminy
znacznik ozdobny Rada
znacznik ozdobny Komisje
znacznik ozdobny Wydziały i referaty
znacznik ozdobny Sposoby ustalania prawa
znacznik ozdobny Sposoby załatwienia spraw
znacznik ozdobny Rejestry i archiwa
znacznik ozdobny Majątek
znacznik ozdobny Inne
Spis podmiotów
znacznik ozdobny Jednostki organizacyjne
Menu przedmiotowe
znacznik ozdobny Rejestr Umów
znacznik ozdobny Referendum
znacznik ozdobny Wybory
znacznik ozdobny Cmentarze Komunalne na ternie Gminy Porąbka
znacznik ozdobny Ewidencja szkół i placówek niepublicznych
znacznik ozdobny Sprawozdania
znacznik ozdobny Ogłoszenia
znacznik ozdobny Gospodarka Odpadami
znacznik ozdobny Uchwały
znacznik ozdobny Akty Prawa Miejscowego
znacznik ozdobny Apele,Stanowiska Rady Gminy
znacznik ozdobny Protokoły
znacznik ozdobny Zamówienia publiczne
znacznik ozdobny Postępowanie do 14 000 euro
znacznik ozdobny Postępowanie do 30 000 euro
znacznik ozdobny Współpraca z organizacjami pozarządowymi
znacznik ozdobny Profilaktyka i Przeciwdziałanie uzależnieniom
znacznik ozdobny Rekrutacja
znacznik ozdobny Ząrzadzenia
Inne
znacznik ozdobny Redakcja biuletynu
znacznik ozdobny Instrukcja obsługi
znacznik ozdobny Informacje nieopublikowane
znacznik ozdobny Objaśnienia skrótów
znacznik ozdobny Rejestr zmian
 

Treść strony

Uchwały Kliknij, aby wydrukować bieżącą stronę
2017-03-28 Symbol:  U_XXV_197_2017
Uchwała Nr XXV/197/2017 Rady Gminy Porąbka z dnia 28 marca 2017r. w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Porąbka na lata 2017-2024.
2017-03-28 Symbol:  U_XXV_196_2017
Uchwała Nr XXV/196/2017 Rady Gminy Porąbka z dnia 28 marca 2017r. w sprawie dokonania zmian w Planie Gospodarczym Gminy Porąbka na 2017 rok.
2017-02-17 Symbol:  U_XXIV_195_2017
Uchwała Nr XXIV/195/2017 Rady Gminy Porąbka z dnia 17 lutego 2017r. w sprawie przyjęcia Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie Gminy Porąbka na lata 2017-2021.
2017-02-17 Symbol:  U_XXIV_194_2017
Uchwała Nr XXIV/194/2017 Rady Gminy Porąbka z dnia 17 lutego 2017r. w sprawie kryteriów rekrutacji stosowanych w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Porąbka.
2017-02-17 Symbol:  U_XXIV_193_2017
Uchwała Nr XXIV/193/2017 Rady Gminy Porąbka z dnia 17 lutego 2017r. w sprawie kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Porąbka, na kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły.
2017-02-17 Symbol:  U_XXIV_192_2017
Uchwała Nr XXIV/192/2017 Rady Gminy Porąbka z dnia 17 lutego 2017r. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.
2017-01-31 Symbol:  U_XXIII_191_2017
Uchwała Nr XXIII/191/2017 Rady Gminy Porąbka z dnia 31 stycznia 2017r. w sprawie wniesienia skargi do sądu administracyjnego na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego.
2017-01-31 Symbol:  U_XXIII_190_2017
Uchwała Nr XXIII/190/2017 Rady Gminy Porąbka z dnia 31 stycznia 2017r. w przedmiocie zmiany uchwały w sprawie maksymalnej kwoty dofinansowania w roku 2017 opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz form i specjalności kształcenia, finansowanych ze środków na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli.
2017-01-31 Symbol:  U_XXIII_189_2017
Uchwała Nr XXIII/189/2017 Rady Gminy Porąbka z dnia 31 stycznia 2017r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat dzieci w wieku do lat 5.
2017-01-31 Symbol:  U_XXIII_188_2017
Uchwała Nr XXIII/188/2017 Rady Gminy Porąbka z dnia 31 stycznia 2017r. w sprawie zatwierdzenia na rok 2017 planu pracy Komisji Budżetu, Samorządu, Rozwoju Społeczno – Gospodarczego, Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego oraz Komisji Kultury, Oświaty,Zdrowia, Rodziny, Sportu, Rekreacji i Wypoczynku.
2017-01-31 Symbol:  U_XXIII_187_2017
Uchwała Nr XXIII/187/2017 Rady Gminy Porąbka z dnia 31 stycznia 2017r. w sprawie zlecenia do wykonania przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy Porąbka planu kontroli na 2017 rok.
2017-01-31 Symbol:  U_XXIII_186_2017
Uchwała Nr XXIII/186/2017 Rady Gminy Porąbka z dnia 31 stycznia 2017r. w sprawie uchwalenia ramowego planu pracy Rady Gminy Porąbka na 2017 rok.
2017-01-31 Symbol:  U_XXIII_185_2017
Uchwała Nr XXIII/185/2017 Rady Gminy Porąbka z dnia 31 stycznia 2017r. w przedmiocie zmiany uchwały w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę.
2017-01-31 Symbol:  U_XXIII_184_2017
Uchwała Nr XXIII/184/2017 Rady Gminy Porąbka z dnia 31 stycznia 2017r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Gminnego Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Porąbce do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.
2017-01-31 Symbol:  U_XXIII_183_2017
Uchwała Nr XXIII/183/2017 Rady Gminy Porąbka z dnia 31 stycznia 2017r. w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Porąbka, a Gminą Bielsko-Biała.

rss Strony Przejdź do strony nr 1 Przejdź do strony nr 2 Przejdź do strony nr 3 Przejdź do strony nr 4 5 Przejdź do strony nr 6 Przejdź następnych stron »
Licznik odwiedzin: 6852616 Strona Urzędu Oficjalna strona o BIP

Wróć na początek strony