Nawigacja

Zmniejsz rozmiar czcionki Zwiększ rozmiar czcionki Wersja dla osób słabowidzących
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.
Kliknij, aby zamknąć powiadomienie z informacją o wykorzystywaniu cookie
obrazek ozdobny Logo BIP obrazek ozdobny
Urząd Gminy Porąbka

Wyszukiwarka

Menu główne

Dane podmiotu
znacznik ozdobny Informacje ogólne
znacznik ozdobny Strategia
znacznik ozdobny Statut
znacznik ozdobny Regulamin organizacji urzędu
znacznik ozdobny Władze Gminy
znacznik ozdobny Rada
znacznik ozdobny Nagrania Wideo Sesji Rady Gminy Porąbka
znacznik ozdobny Komisje
znacznik ozdobny Wydziały i referaty
znacznik ozdobny Sposoby ustalania prawa
znacznik ozdobny Sposoby załatwienia spraw
znacznik ozdobny Rejestry i archiwa
znacznik ozdobny Majątek
znacznik ozdobny Inne
Spis podmiotów
znacznik ozdobny Jednostki organizacyjne
Menu przedmiotowe
znacznik ozdobny Ochrona Danych Osobowych w Urzędzie Gminy Porąbka
znacznik ozdobny Rejestr Umów
znacznik ozdobny Referendum
znacznik ozdobny Wybory
znacznik ozdobny Cmentarze Komunalne na ternie Gminy Porąbka
znacznik ozdobny Ewidencja szkół i placówek niepublicznych
znacznik ozdobny Sprawozdania
znacznik ozdobny Ogłoszenia
znacznik ozdobny Gospodarka Odpadami
znacznik ozdobny Uchwały
znacznik ozdobny Interpelacje i Zapytania Radnych
znacznik ozdobny Akty Prawa Miejscowego
znacznik ozdobny Apele,Stanowiska Rady Gminy
znacznik ozdobny Protokoły
znacznik ozdobny Zamówienia publiczne
znacznik ozdobny Postępowanie do 14 000 euro
znacznik ozdobny Postępowanie do 30 000 euro
znacznik ozdobny Współpraca z organizacjami pozarządowymi
znacznik ozdobny Profilaktyka i Przeciwdziałanie uzależnieniom
znacznik ozdobny Rekrutacja
znacznik ozdobny Ząrzadzenia
Inne
znacznik ozdobny Redakcja biuletynu
znacznik ozdobny Instrukcja obsługi
znacznik ozdobny Informacje nieopublikowane
znacznik ozdobny Objaśnienia skrótów
znacznik ozdobny Rejestr zmian
 

Treść strony

Uchwały Kliknij, aby wydrukować bieżącą stronę
2018-08-20 Symbol:  U_XXXVIII_325_2018
UCHWAŁA NR XXXVIII/325/2018 RADY GMINY PORĄBKA z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie zawarcia porozumienia z Zarządem Powiatu w Bielsku-Białej dotyczącym budowy chodnika wzdłuż drogi powiatowej numer
S 4473 ul. Parkowej w Kobiernicach
2018-08-20 Symbol:  U_XXXVIII_324_2018
UCHWAŁA NR XXXVIII/324/2018 RADY GMINY PORĄBKA z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Porąbka
2018-08-20 Symbol:  U_XXXVIII_323_2018
UCHWAŁA NR XXXVIII/323/2018 RADY GMINY PORĄBKA z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz określenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Porąbka
2018-08-20 Symbol:  U_XXXVIII_322_2018
UCHWAŁA NR XXXVIII/322/2018 RADY GMINY PORĄBKA z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Porąbka na 2018 r. (Uchwała Nr XXXII/274/2017 z dnia 19 grudnia 2017 r.)
2018-08-20 Symbol:  U_XXXVIII_321_2018
UCHWAŁA NR XXXVIII/321/2018 RADY GMINY PORĄBKA z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Porąbka na lata 2018-2026
2018-08-20 Symbol:  U_XXXVIII_320_2018
UCHWAŁA NR XXXVIII/320/2018 RADY GMINY PORĄBKA z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie dokonania zmian w Planie Gospodarczym Gminy Porąbka na 2018 rok
2018-05-29 Symbol:  U_XXXVII_319_2018
Uchwała Nr XXXVII/319/2018 Rady Gminy Porąbka z dnia 29 maja 2018r. w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy.
2018-05-29 Symbol:  U_XXXVII_318_2018
Uchwała Nr XXXVII/318/2018 Rady Gminy Porąbka z dnia 29 maja 2018r. w sprawie podziału Gminy Porąbka na stałe obwody głosowania i ustalenie ich numerów, granic oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych.
2018-05-29 Symbol:  U_XXXVII_317_2018
Uchwała Nr XXXVII/317/2018 Rady Gminy Porąbka z dnia 29 maja 2018r. w sprawie podziału Gminy Porąbka na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
2018-05-29 Symbol:  U_XXXVII_316_2018
Uchwała Nr XXXVII/316/2018 Rady Gminy Porąbka z dnia 29 maja 2018r. w sprawie zamiany nieruchomości położonej w Porąbce-2.
2018-05-29 Symbol:  U_XXXVII_315_2018
Uchwała Nr XXXVII/315/2018 Rady Gminy Porąbka z dnia 29 maja 2018r. w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Porąbka na 2018r.
2018-05-29 Symbol:  U_XXXVII_314_2018
Uchwała Nr XXXVII/314/2018 Rady Gminy Porąbka z dnia 29 maja 2018r. w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Porąbka na lata 2018-2026
2018-05-29 Symbol:  U_XXXVII_313_2018
Uchwała Nr XXXVII/313/2018 Rady Gminy Porąbka z dnia 29 maja 2018r. w sprawie dokonania zmian w Planie Gospodarczym Gminy Porąbka na 2018 rok.
2018-05-29 Symbol:  U_XXXVII_312_2018
Uchwała Nr XXXVII/312/2018 Rady Gminy Porąbka z dnia 29 maja 2018r. w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy za 2017 rok.
2018-05-29 Symbol:  U_XXXVII_311_2018
Uchwała Nr XXXVII/311/2018 Rady Gminy Porąbka z dnia 29 maja 2018r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Porąbka za rok 2017 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2017 rok".

rss Strony Przejdź do strony nr 1 Przejdź do strony nr 2 Przejdź do strony nr 3 Przejdź do strony nr 4 5 Przejdź do strony nr 6 Przejdź następnych stron »
Licznik odwiedzin: 10160720 Strona Urzędu Oficjalna strona o BIP

Wróć na początek strony