Nawigacja

Zmniejsz rozmiar czcionki Zwiększ rozmiar czcionki Wersja dla osób słabowidzących
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.
Kliknij, aby zamknąć powiadomienie z informacją o wykorzystywaniu cookie
obrazek ozdobny Logo BIP obrazek ozdobny
Urząd Gminy Porąbka

Wyszukiwarka

Menu główne

Dane podmiotu
znacznik ozdobny Informacje ogólne
znacznik ozdobny Strategia
znacznik ozdobny Statut
znacznik ozdobny Regulamin organizacji urzędu
znacznik ozdobny Władze Gminy
znacznik ozdobny Rada
znacznik ozdobny Komisje
znacznik ozdobny Wydziały i referaty
znacznik ozdobny Sposoby ustalania prawa
znacznik ozdobny Sposoby załatwienia spraw
znacznik ozdobny Rejestry i archiwa
znacznik ozdobny Majątek
znacznik ozdobny Inne
Spis podmiotów
znacznik ozdobny Jednostki organizacyjne
Menu przedmiotowe
znacznik ozdobny Ochrona Danych Osobowych w Urzędzie Gminy Porąbka
znacznik ozdobny Rejestr Umów
znacznik ozdobny Referendum
znacznik ozdobny Wybory
znacznik ozdobny Cmentarze Komunalne na ternie Gminy Porąbka
znacznik ozdobny Ewidencja szkół i placówek niepublicznych
znacznik ozdobny Sprawozdania
znacznik ozdobny Ogłoszenia
znacznik ozdobny Gospodarka Odpadami
znacznik ozdobny Uchwały
znacznik ozdobny Akty Prawa Miejscowego
znacznik ozdobny Apele,Stanowiska Rady Gminy
znacznik ozdobny Protokoły
znacznik ozdobny Zamówienia publiczne
znacznik ozdobny Postępowanie do 14 000 euro
znacznik ozdobny Postępowanie do 30 000 euro
znacznik ozdobny Współpraca z organizacjami pozarządowymi
znacznik ozdobny Profilaktyka i Przeciwdziałanie uzależnieniom
znacznik ozdobny Rekrutacja
znacznik ozdobny Ząrzadzenia
Inne
znacznik ozdobny Redakcja biuletynu
znacznik ozdobny Instrukcja obsługi
znacznik ozdobny Informacje nieopublikowane
znacznik ozdobny Objaśnienia skrótów
znacznik ozdobny Rejestr zmian
 

Treść strony

Uchwały Kliknij, aby wydrukować bieżącą stronę
2018-03-27 Symbol:  U_XXXV_299_2018
Uchwała Nr XXXV/299/2018 Rady Gminy Porąbka z dnia 27 marca 2018r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego przez dzieci objęte wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Porąbka.
2018-03-27 Symbol:  U_XXXV_298_2018
Uchwała Nr XXXV/298/2018 Rady Gminy Porąbka z dnia 27 marca 2018r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Porąbka na 2018 rok.
2018-03-27 Symbol:  U_XXXV_297_2018
Uchwała Nr XXXV/297/2018 Rady Gminy Porąbka z dnia 27 marca 2018r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Porąbce.
2018-03-27 Symbol:  U_XXXV_296_2018
Uchwała Nr XXXV/296/2018 Rady Gminy Porąbka z dnia 27 marca 2018r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Porąbce.
2018-03-27 Symbol:  U_XXXV_295_2018
Uchwała Nr XXXV/295/2018 Rady Gminy Porąbka z dnia 27 marca 2018r. w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Porąbka na 2018 r.
2018-03-27 Symbol:  U_XXXV_294_2018
Uchwała Nr XXXV/294/2018 Rady Gminy Porąbka z dnia 27 marca 2018r. w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Porąbka na lata 2018-2026.
2018-03-27 Symbol:  U_XXXV_293_2018
Uchwała Nr XXXV/293/2018 Rady Gminy Porąbka z dnia 27 marca 2018r. w sprawie dokonania zmian w Planie Gospodarczym Gminy Porąbka na 2018 rok.
2018-02-27 Symbol:  U_XXXIV_292_2018
Uchwała Nr XXXIV/292/2018 Rady Gminy Porąbka z dnia 27 lutego 2018r. w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Porąbka.
2018-02-27 Symbol:  U_XXXIV_291_2018
Uchwała Nr XXXIV/291/2018 Rady Gminy Porąbka z dnia 27 lutego 2018r. w sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu oraz określenia zasad zwrotu wydatków na pokrycie kosztów pogrzebu.
2018-02-27 Symbol:  U_XXXIV_290_2018
Uchwała Nr XXXIV/290/2018 Rady Gminy Porąbka z dnia 27 lutego 2018r. w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej z wyłączeniem usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych.
2018-02-27 Symbol:  U_XXXIV_289_2018
Uchwała Nr XXXIV/289/2018 Rady Gminy Porąbka z dnia 27 lutego 2018r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia.
2018-02-27 Symbol:  U_XXXIV_288_2018
Uchwała Nr XXXIV/288/2018 Rady Gminy Porąbka z dnia 27 lutego 2018r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego dotyczącego udzielania schronienia osobom bezdomnym z terenu Gminy Porąbka.
2018-02-27 Symbol:  U_XXXIV_287_2018
Uchwała Nr XXXIV/287/2018 Rady Gminy Porąbka z dnia 27 lutego 2018r. w sprawie przyjęcia Programu Wspierania Rodziny Gminy Porąbka na lata 2018-2020.
2018-01-30 Symbol:  U_XXXIII_286_2018
Uchwała Nr XXXIII/286/2018 Rady Gminy Porąbka z dnia 30 stycznia 2018r. w sprawie zatwierdzenia na rok 2018 planu pracy Komisji Budżetu, Samorządu, Rozwoju Społeczno – Gospodarczego, Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego oraz Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia, Rodziny, Sportu, Rekreacji i Wypoczynku.
2018-01-30 Symbol:  U_XXXIII_285_2018
Uchwała Nr XXXIII/285/2018 Rady Gminy Porąbka z dnia 30 stycznia 2018r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Porąbka na 2018 rok.

rss Strony Przejdź do strony nr 1 Przejdź do strony nr 2 Przejdź do strony nr 3 4 Przejdź do strony nr 5 Przejdź do strony nr 6 Przejdź następnych stron »
Licznik odwiedzin: 9386683 Strona Urzędu Oficjalna strona o BIP

Wróć na początek strony