Nawigacja

Zmniejsz rozmiar czcionki Zwiększ rozmiar czcionki Wersja dla osób słabowidzących
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.
Kliknij, aby zamknąć powiadomienie z informacją o wykorzystywaniu cookie
obrazek ozdobny Logo BIP obrazek ozdobny
Urząd Gminy Porąbka

Wyszukiwarka

Menu główne

Dane podmiotu
znacznik ozdobny Informacje ogólne
znacznik ozdobny Strategia
znacznik ozdobny Statut
znacznik ozdobny Regulamin organizacji urzędu
znacznik ozdobny Władze Gminy
znacznik ozdobny Rada
znacznik ozdobny Nagrania Wideo Sesji Rady Gminy Porąbka
znacznik ozdobny Komisje
znacznik ozdobny Wydziały i referaty
znacznik ozdobny Sposoby ustalania prawa
znacznik ozdobny Sposoby załatwienia spraw
znacznik ozdobny Rejestry i archiwa
znacznik ozdobny Majątek
znacznik ozdobny Inne
Spis podmiotów
znacznik ozdobny Jednostki organizacyjne
Menu przedmiotowe
znacznik ozdobny Ochrona Danych Osobowych w Urzędzie Gminy Porąbka
znacznik ozdobny Rejestr Umów
znacznik ozdobny Referendum
znacznik ozdobny Wybory
znacznik ozdobny Cmentarze Komunalne na ternie Gminy Porąbka
znacznik ozdobny Ewidencja szkół i placówek niepublicznych
znacznik ozdobny Sprawozdania
znacznik ozdobny Ogłoszenia
znacznik ozdobny Gospodarka Odpadami
znacznik ozdobny Uchwały
znacznik ozdobny Interpelacje i Zapytania Radnych
znacznik ozdobny Akty Prawa Miejscowego
znacznik ozdobny Apele,Stanowiska Rady Gminy
znacznik ozdobny Protokoły
znacznik ozdobny Zamówienia publiczne
znacznik ozdobny Postępowanie do 14 000 euro
znacznik ozdobny Postępowanie do 30 000 euro
znacznik ozdobny Współpraca z organizacjami pozarządowymi
znacznik ozdobny Profilaktyka i Przeciwdziałanie uzależnieniom
znacznik ozdobny Rekrutacja
znacznik ozdobny Ząrzadzenia
Inne
znacznik ozdobny Redakcja biuletynu
znacznik ozdobny Instrukcja obsługi
znacznik ozdobny Informacje nieopublikowane
znacznik ozdobny Objaśnienia skrótów
znacznik ozdobny Rejestr zmian
 

Treść strony

Uchwały Kliknij, aby wydrukować bieżącą stronę
2018-10-05 Symbol:  U_XXXIX/340/2018
UCHWAŁA NR XXXIX/340/2018 RADY GMINY PORĄBKA z dnia 25 września 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Porąbka na lata 2018-2021 z perspektywą na lata 2022-2025.
2018-10-05 Symbol:  U_XXXIX/339/2018
UCHWAŁA NR XXXIX/339/2018 RADY GMINY PORĄBKA z dnia 25 września 2018 r. w sprawie regulaminu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego oraz kryteriów wyboru ofert.
2018-10-05 Symbol:  U_XXXIX/338/2018
UCHWAŁA NR XXXIX/338/2018 RADY GMINY PORĄBKA z dnia 25 września 2018 r. w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli w ramach specjalnego funduszu nagród nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze.
2018-10-05 Symbol:  U_XXXIX/337/2018
UCHWAŁA NR XXXIX/337/2018 RADY GMINY PORĄBKA z dnia 25 września 2018 r. w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz warunków i sposobu i ch przyznawania.
2018-10-05 Symbol:  U_XXXIX/336/2018
UCHWAŁA NR XXXIX/336/2018 RADY GMINY PORĄBKA z dnia 25 września 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych i formalnych wymogów, jakim muszą odpowiadać składane projekty.
2018-10-05 Symbol:  U_XXXIX/335/2018
UCHWAŁA NR XXXIX/335/2018 RADY GMINY PORĄBKA z dnia 25 września 2018 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Porąbka.
2018-10-05 Symbol:  U_XXXIX/334/2018
UCHWAŁA NR XXXIX/334/2018 RADY GMINY PORĄBKA z dnia 25 września 2018 r. w sprawie przyjęcia i przekazania projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzenia ścieków obowiązującego na terenie Gminy Porąbka do organu regulacyjnego.
2018-10-05 Symbol:  U_XXXIX/333/2018
UCHWAŁA NR XXXIX/333/2018 RADY GMINY PORĄBKA z dnia 25 września 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2018-10-05 Symbol:  U_XXXIX/332/2018
UCHWAŁA NR XXXIX/332/2018 RADY GMINY PORĄBKA z dnia 25 września 2018 r. w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Komendy Wojewódzkiej w Katowicach z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu sprzętu transportowego dla Komendy Miejskiej Policji w Bielsku - Białej.
2018-10-05 Symbol:  U_XXXIX/331/2018
UCHWAŁA NR XXXIX/331/2018 RADY GMINY PORĄBKA z dnia 25 września 2018 r. w sprawie zmian do Statutu Gminy Porąbka
2018-10-05 Symbol:  U_XXXIX/330/2018
UCHWAŁA NR XXXIX/330/2018 RADY GMINY PORĄBKA z dnia 25 września 2018 r. w sprawie: dokonania zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Porąbka na 2018 r. ( Uchwała Nr XXXII/274/2017 z dnia 19 grudnia 2017 r.)
2018-10-05 Symbol:  U_XXXIX/329/2018
Uchwała Nr XXXIX/329/2018 Rady Gminy Porąbka z dnia 25 września 2018 r. w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Porąbka na lata 2018-2026.
2018-10-05 Symbol:  U_XXXIX/328/2018
UCHWAŁA NR XXXIX/328/2018 RADY GMINY PORĄBKA z dnia 25 września 2018 r. w sprawie dokonania zmian w Planie Gospodarczym Gminy Porąbka na 2018 r.
2018-08-20 Symbol:  U_XXXVIII_327_2018
UCHWAŁA NR XXXVIII/327/2018 RADY GMINY PORĄBKA z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie przyjęcia i przekazania projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzenia ścieków obowiązującego na terenie Gminy Porąbka do organu regulacyjnego.
2018-08-20 Symbol:  U_XXXVIII_326_2018
UCHWAŁA NR XXXVIII/326/2018 RADY GMINY PORĄBKA z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie zamiany części nieruchomości położonych w Porąbce-1

rss Strony Przejdź do strony nr 1 Przejdź do strony nr 2 Przejdź do strony nr 3 4 Przejdź do strony nr 5 Przejdź do strony nr 6 Przejdź następnych stron »
Licznik odwiedzin: 10177755 Strona Urzędu Oficjalna strona o BIP

Wróć na początek strony