Nawigacja

Zmniejsz rozmiar czcionki Zwiększ rozmiar czcionki Wersja dla osób słabowidzących
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.
Kliknij, aby zamknąć powiadomienie z informacją o wykorzystywaniu cookie
obrazek ozdobny Logo BIP obrazek ozdobny
Urząd Gminy Porąbka

Wyszukiwarka

Menu główne

Dane podmiotu
znacznik ozdobny Informacje ogólne
znacznik ozdobny Strategia
znacznik ozdobny Statut
znacznik ozdobny Regulamin organizacji urzędu
znacznik ozdobny Władze Gminy
znacznik ozdobny Rada
znacznik ozdobny Nagrania Wideo Sesji Rady Gminy Porąbka
znacznik ozdobny Komisje
znacznik ozdobny Wydziały i referaty
znacznik ozdobny Sposoby ustalania prawa
znacznik ozdobny Sposoby załatwienia spraw
znacznik ozdobny Rejestry i archiwa
znacznik ozdobny Majątek
znacznik ozdobny Inne
Spis podmiotów
znacznik ozdobny Jednostki organizacyjne
Menu przedmiotowe
znacznik ozdobny Ochrona Danych Osobowych w Urzędzie Gminy Porąbka
znacznik ozdobny Rejestr Umów
znacznik ozdobny Referendum
znacznik ozdobny Wybory
znacznik ozdobny Cmentarze Komunalne na ternie Gminy Porąbka
znacznik ozdobny Ewidencja szkół i placówek niepublicznych
znacznik ozdobny Sprawozdania
znacznik ozdobny Ogłoszenia
znacznik ozdobny Gospodarka Odpadami
znacznik ozdobny Uchwały
znacznik ozdobny Akty Prawa Miejscowego
znacznik ozdobny Apele,Stanowiska Rady Gminy
znacznik ozdobny Protokoły
znacznik ozdobny Zamówienia publiczne
znacznik ozdobny Postępowanie do 14 000 euro
znacznik ozdobny Postępowanie do 30 000 euro
znacznik ozdobny Współpraca z organizacjami pozarządowymi
znacznik ozdobny Profilaktyka i Przeciwdziałanie uzależnieniom
znacznik ozdobny Rekrutacja
znacznik ozdobny Ząrzadzenia
Inne
znacznik ozdobny Redakcja biuletynu
znacznik ozdobny Instrukcja obsługi
znacznik ozdobny Informacje nieopublikowane
znacznik ozdobny Objaśnienia skrótów
znacznik ozdobny Rejestr zmian
 

Treść strony

Władze Gminy Kliknij, aby wydrukować bieżącą stronę
   Aktualne Władze Gminy
   Archiwum -Władze Gminy
 
Sekretarz Gminy
    
Kazimierz Gałuszka


Kontakt
Fax
(33) 827 28 00
Telefon
(33) 827 28 10
       827 28 09 wew. 828
Dyżury
 
 
Kompetencje
Do zadań Sekretarza należy w szczególności:
1. podejmowanie czynności kierownika Urzędu pod nieobecność Wójta lub wynikającej z innych przyczyn niemożności pełnienia obowiązków przez Wójta,
2. pełnienie obowiązków Kierownika Referatu Organizacyjnego,
3. podejmowanie decyzji w zakresie działania referatu,
4. wydawanie decyzji administracyjnych w sprawie określonej imiennym upoważnieniem Wójta,
5. współdziałanie z Radą oraz Komisjami Rady w zakresie swojego działania,
6. opracowywanie projektów zmian Regulaminu,
7. współdziałanie z Kierownikami Referatów w zakresie opracowywania zakresów obowiązków pracowników,
8. nadzór nad organizacją pracy w Urzędzie oraz prowadzenie spraw związanych z doskonaleniem kadr,
9. przedkładanie Wójtowi propozycji dotyczących usprawnienia pracy Urzędu,
10. koordynowanie współpracy stowarzyszeń, instytucji kultury i sportu oraz gminnych jednostek oświatowych.
11. koordynowanie i nadzór nad pracami remontowymi w Urzędzie i zakupem środków trwałych,
12. koordynowanie i organizowanie spraw związanych z wyborami i spisami powszechnymi,
13. sprawowanie nadzoru nad ochroną danych osobowych znajdujących się w zbiorach gminnych,
14. organizowanie i nadzorowanie dostępu do informacji publicznej,
15. rozdzielanie i dekretowanie korespondencji wpływającej do Urzędu na poszczególne referaty i samodzielne stanowiska,
16. wykonywanie innych zadań na polecenie lub z upoważnienia Wójta,
17. pełnienie funkcji rzecznika prasowego.
Opis
 
Pliki
Szczegóły publikacji...
    Data ost. zmiany: 1 czerwca 2015
    Wszystkie zmiany
Licznik odwiedzin: 9609982 Strona Urzędu Oficjalna strona o BIP

Wróć na początek strony