Nawigacja

Zmniejsz rozmiar czcionki Zwiększ rozmiar czcionki Wersja dla osób słabowidzących
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.
Kliknij, aby zamknąć powiadomienie z informacją o wykorzystywaniu cookie
obrazek ozdobny Logo BIP obrazek ozdobny
Urząd Gminy Porąbka

Wyszukiwarka

Menu główne

Dane podmiotu
znacznik ozdobny Informacje ogólne
znacznik ozdobny Strategia
znacznik ozdobny Statut
znacznik ozdobny Regulamin organizacji urzędu
znacznik ozdobny Władze Gminy
znacznik ozdobny Rada
znacznik ozdobny Nagrania Wideo Sesji Rady Gminy Porąbka
znacznik ozdobny Komisje
znacznik ozdobny Wydziały i referaty
znacznik ozdobny Sposoby ustalania prawa
znacznik ozdobny Sposoby załatwienia spraw
znacznik ozdobny Rejestry i archiwa
znacznik ozdobny Majątek
znacznik ozdobny Inne
Spis podmiotów
znacznik ozdobny Jednostki organizacyjne
Menu przedmiotowe
znacznik ozdobny Ochrona Danych Osobowych w Urzędzie Gminy Porąbka
znacznik ozdobny Rejestr Umów
znacznik ozdobny Referendum
znacznik ozdobny Wybory
znacznik ozdobny Cmentarze Komunalne na ternie Gminy Porąbka
znacznik ozdobny Ewidencja szkół i placówek niepublicznych
znacznik ozdobny Sprawozdania
znacznik ozdobny Ogłoszenia
znacznik ozdobny Gospodarka Odpadami
znacznik ozdobny Uchwały
znacznik ozdobny Interpelacje i Zapytania Radnych
znacznik ozdobny Akty Prawa Miejscowego
znacznik ozdobny Apele,Stanowiska Rady Gminy
znacznik ozdobny Protokoły
znacznik ozdobny Zamówienia publiczne
znacznik ozdobny Postępowanie do 14 000 euro
znacznik ozdobny Postępowanie do 30 000 euro
znacznik ozdobny Współpraca z organizacjami pozarządowymi
znacznik ozdobny Profilaktyka i Przeciwdziałanie uzależnieniom
znacznik ozdobny Rekrutacja
znacznik ozdobny Ząrzadzenia
Inne
znacznik ozdobny Redakcja biuletynu
znacznik ozdobny Instrukcja obsługi
znacznik ozdobny Informacje nieopublikowane
znacznik ozdobny Objaśnienia skrótów
znacznik ozdobny Rejestr zmian
 

Treść strony

Wydziały i referaty Kliknij, aby wydrukować bieżącą stronę
Nazwa
Samodzielne stanowisko Inspektor ds. kadr

Adres
 
Urząd Gminy Porąbka ul. KRAKOWSKA 3
Pokój 1.
Kontakt
Telefon
33/ 827-28-01
Fax
33/ 827-28-00
E-mail
barbara.mrowiec@ug.porabka.pl
Inspektor
Barbara Mrowiec

Nr biura 1 - parter
Do zadań Inspektora ds. kadr należy:
1. Prowadzenie akt osobowych pracowników Urzędu Gminy i Kierowników jednostek organizacyjnych Gminy.
2. Przeprowadzanie naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie i kierowników jednostek organizacyjnych Gminy.
3. Zapewnienie warunków do przeprowadzenia okresowych ocen kwalifikacyjnych pracowników .
4. Ewidencja czasu pracy pracowników.
5. Kompletowanie wniosków do ZUS dla celów emerytalno-rentowych.
6. Przygotowywanie i prowadzenie ewidencji udzielania przez Wójta Gminy pełnomocnictw do wydawania decyzji administracyjnych przez pracowników Urzędu.
7. Organizowanie szkolenia i doskonalenia zawodowego pracowników.
8. Prowadzenie ewidencji umów cywilno-prawnych dotyczących używania przez pracowników pojazdów prywatnych do celów służbowych.
9. Wykonywanie zadań opiekuna stażystów i praktykantów.
10. Prowadzeni spraw związanych z oświadczeniami majątkowymi pracowników Urzędu oraz kierowników jednostek organizacyjnych Gminy w zakresie ich odbioru, przechowywania i przygotowywania danych do analizy.
11. Prowadzenie rejestru testamentów.
12. Prowadzenie ewidencji niepublicznych szkół i placówek.
Szczegóły publikacji...
    Data ost. zmiany: 11 marca 2015
    Wszystkie zmiany
Licznik odwiedzin: 10177812 Strona Urzędu Oficjalna strona o BIP

Wróć na początek strony